SWEP - SWEP Nedir?

SWEP Nedir?

SWEP Nedir?

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi  (Syrian Women Empowerment Project / SWEP) Nedir?

 

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi (SWEP / Syrian Women Empowerment Project), savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan Suriyeli kadınların savaş ve göç sürecinde maruz kaldıkları ötekileştirmeyi, etnik, ırk ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı; kadın dayanışmasını güçlendirerek ve bu bakış açısını bilimsel bir arka planla destekleyerek; kadınların bu ayrımcılığı ve ayrımcılığın sonuçlarını aşmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Bu çalışmanın çıktılarının etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı önleyecek mekanizmaların güçlendirilmesine ve bu yöndeki farkındalığın arttırılmasına fayda sağlaması hedeflenmektedir.

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 11 Ekim 2018 tarihi itibariyle Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını 3 milyon 585 bin 738 kişi olarak tespit etmiştir. Bu kişilerin 1 milyon 945 bin 951’i erkeklerden, 1 milyon 639 bin 787’si ise kadınlardan oluşmaktadır. Mevcut göçün politik, sosyolojik, ekonomik açıdan Türkiye’de  toplum üzerinde yapısal dönüşümlere yol açıyor olduğu su götürmez bir gerçektir. Göç üzerine yapılan çalışmaların gösterdiği gibi, göçün etkilerinin ve toplumsal karşılığının bir cinsiyeti olduğunu söylemek gerekir. Kadınlar ve kız çocukları göç yollarında ve vardıkları ülkede yapısal, söylemsel, sembolik ve doğrudan şiddete daha kolay ve daha yoğun maruz kalabilmekteler. Mülteci kadınların yaşadıkları topluma, kadına yönelik şiddeti, her türlü cinsiyetçi ve ırkçı ötekileştirmeyi aşarak uyum sağlamaları, daha eşitlikçi, adil ve çok kültürlü bir toplumun yaratılması için önemli bir parametre teşkil etmektedir.

 

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi, Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan kadınların Türkiye toplumunda güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Güçlendirme tanımı öznenin kendi gücünü ve potansiyelini açığa çıkartabileceği kaynak ve kanallara ulaşmasını, aynı zamanda hakları ve olanaklarına dair farkındalığını yükseltme anlamını içerir. Bu anlamda bu proje mülteci, ‘geçici koruma statüsündeki’ ve Türkiye’ye göç edip Türk vatandaşı olmuş Suriyeli kadınların sunulan çalıştaylar ve eğitimler aracılığıyla, yerelde yaşadığı sorunlar, kurumlarla olan ilişkilerinin desteklenerek, kadınlara sunulan eğitimler ve çalıştaylar aracılığıyla, kadınların yaşamlarına doğrudan fayda sağlayacak özneleşme pratiklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Bu çalışmanın çıktıları etnik köken, ırk ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önleneceği mekanizmaların güçlendirilmesine ve bu yöndeki farkındalığın arttırılmasına fayda sağlamayı hedeflemektedir.

 

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi, aynı zamanda göç alanında çalışan belediyeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi aktörler arasındaki ağın güçlendirilmesi, Suriyeli, Türkiyeli sivil toplum örgütleri, belediyeler ve mülteci topluluğu arasında toplumsal cinsiyet ve göç, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve göç üzerine ortak bir dil oluşturulması konusunda katkı sağlayacaktır. Bu anlamda proje İstanbul’un yoğun göç alan semtlerinde sunduğu eğitimler ve çalıştaylar aracılığıyla, Suriye’den gelen ulus aşırı göçün merkezi ülkesi haline gelmiş Türkiye ve özellikle İstanbul’da uyum politikalarının gelişmesine katkı sağlayacak olan, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve mülteci toplumu arasında aktör ve yapı bağlamındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu hedef çerçevesinde sivil toplum örgütleri, belediyeler ve Suriyeli mülteci kadınlar arasındaki var olan ağın güçlendirilmesi; kadınların kurumlar, yerel yönetimler ve yaşadıkları yerellikle kurdukları ilişkinin, kendi olanaklarına, yaşadıkları mekana dair bilginin destekleyici eğitimler ve çalıştaylarla arttırılması hedeflenmektedir.

 

Proje kapsamında İstanbul’un çeşitli illerinde yaşayan ve farklı yaş ve arka planlardan gelen Suriyeli kadınlara meslek edindirme kursları, Türkçe dil eğitimi, psikososyal danışmanlık, kadın sağlığı eğitimleri, hukuki destek ve mülteci hukuku alanlarında çalıştaylar, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet üzerine eğitimler verilecektir. Bu bağlamda İstanbul’un Fatih, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sefaköy, Şişli semtleri ve çevrelerinde yaşayan Suriyeli kadınlara ulaşılacak, proje paydaşları olan sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ağında Suriyeli kadınlara sözü geçen alanlarda güçlendirici eğitimler ve çalıştaylar sunulacaktır.

 

  1. Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Ekim 2018. Türkiye’den Mülteci Haberleri. 18 Ekim 2018 (https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ Last Entry 27.10.2018)
  2. Susie Jolly with Hazeel Reevs 2005: Gender and Migration. Overwiev Report. Bridge Development – Gender. (https://www.bridge.ids.ac.uk/ids-document/A58200?lang=en#lang-pane-en Last Entry 28.10.2018)
  3. İstanbul nüfus olarak Türkiye’de en yüksek Suriyeli göçmen nüfusunun yaşadığı şehirdir (560 bin 760), ancak il nüfusu ile kıyaslandığında il nüfusuna oranla en düşük nüfusun olduğu şehirdir İstanbul’dur (3,73). Türkiye’de Suriyeli nüfusun yoğunlaştığı diğer iller ise şu şekildedir: Şanlıurfa 469 bin 12, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %23,62; Hatay 438 bin 649, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %27,85; Gaziantep 404 bin 979, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %20,19; Adana 226 bin 994, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %10,24; Mersin 206 bin 966 il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı  %11,54; Bursa 157 bin 965, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %5,38; İzmir 139 bin 618, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %3,26; Kilis 125 bin 731, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %92,23; Konya 100 bin 971, il nüfusuna oranla Suriyeli sayısı %4,63 oranında Suriyeli nüfusu barındırmaktadır. (Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Ekim 2018. Türkiye’den Mülteci Haberleri. 18 Ekim 2018 (https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ Last Entry 27.10.2018))