SWEP - Arel Radyo İlk Ders: Türkiye’deki Radyo Yayınlarının İçeriği

Arel Radyo İlk Ders: Türkiye’deki Radyo Yayınlarının İçeriği

Bu hafta ders kapsamında Türkiye'de ki radyo yayınların başlangıcını irdeledik. Bu bağlamda bir medyum olarak radyonun toplumsal etkilerini tartıştık ve kamuoyu tarafından nasıl algılandığını tartıştık. Ayrıca radyonun değişen kültür ve yenilikler ile nasıl bir boyut kazandığını ve içerik olarak hangi konuların işlendiğini görsel malzemelerle destekleyerek ele aldık.