SWEP - SWEP Hedefleri

SWEP Hedefleri

SWEP Hedefleri

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi – Syrian Women Empowerment Projesi (SWEP) Hedefleri Nedir?

 

Savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan Suriyeli kadınların savaş ve göç sürecinde maruz kaldıkları ötekileştirmeyi, etnik, ırk ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı; kadın dayanışmasını güçlendirerek ve bu bakış açısını bilimsel bir arka planla destekleyerek; kadınların bu ayrımcılığı ve ayrımcılığın sonuçlarını aşmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Göç alanında çalışan aktörler arasında; -yer alan-   belediyeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler arasındaki ağın güçlendirilmesi ve Suriyeli, Türkiyeli sivil toplum örgütleri, belediyeler ve mülteci topluluğu arasında toplumsal cinsiyet ve göç, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve göç üzerine ortak bir dil oluşturulması konusunda katkı sağlamayı hedeflemektedir.       


 

Suriyeli göçmen toplumun Türkiye toplumun entegrasyonunu sağlama amacına sahip olan uyum politikalarının gelişmesinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve mülteci toplumu arasında aktör ve yapı bağlamındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Türkiyeli ve Suriyeli sivil toplum örgütleri, belediyeler ve Suriyeli mülteci kadınlar arasında var olan ağın güçlendirilmesi; kadınların kurumlar, yerel yönetimler ve yaşadıkları mekanla kurdukları ilişkinin, ve buna dair olarak bilginin destekleyici eğitimler ve çalıştaylarla arttırılması hedeflenmektedir.