SWEP Nedir ?

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi (SWEP / Syrian Women Empowerment Project), savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan Suriyeli kadınların savaş ve göç sürecinde maruz kaldıkları ötekileştirmeyi,

etnik, ırk ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı; kadın dayanışmasını güçlendirerek ve bu bakış açısını bilimsel bir arka planla destekleyerek; kadınların bu ayrımcılığı ve ayrımcılığın sonuçlarını aşmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Devamını Oku

SWEP Değerleri

Kadın Hakları

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi kadınların eşit bireyler olmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini savunur. Bu yöndeki her türlü hukuksal, kurumsal ve yapısal dönüşümü destekler.

Azınlık Hakları

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi toplumda azınlık statüsünde bulunan tüm gruplara karşı saygı ve hoş görüyü savunur.

Ayrımcılığa Karşı Olmak

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi etnik kökenli, ırk kökenli, din temelli, mezhep temelli, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığa, engelli bireylere yönelik ayrımcılığa ve tüm bu ayrımcılık türleri ve biçimlerine karşıdır.

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi tüm vatandaşların, mültecilerin ve tüm azınlıkların hukuğun önündeki eşitliğini savunur. İnsan haklarına özgürlük ve eşitlik ilkesi temelinde saygı duyulmasını savunur.

Özgürlükçü, Çok Kültürlü ve Demokratik Bir Toplum

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi bireylerin tüm farklılıklarıyla, ayrımların tahakküm ilişkisine yol açmadan çok kültürlü ve düşünce özgürlüğünün olduğu demokratik bir toplum idealini savunmaktadır.

Toplumsal Barış ve Toplumsal Eşitlik

Suriyeli Kadınları Güçlendirme Projesi toplumsal barışın ve eşitliğin sağlanmasına, çok kültürlülüğü, azınlık haklarına saygıyı, hukuk devleti ve insan haklarını savunarak hizmet eder.